ZUS w przypadku P.S.A.

Nie da się ukryć, iż składki ZUS znacznie obciążają finanse każdej prowadzonej działalności gospodarczej. Nic więc dziwnego nie ma w tym, że przedsiębiorcy dążą do optymalizowania kosztów poprzez np. wybór takie formy prawnej, która pozwoli im zminimalizować miesięczne koszty prowadzenia działalności.

Jak zatem wygląda kwestia składek ZUS w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej?
Warto przybliżyć kwestię spółki z o.o., która nie jest objęta obowiązkowymi składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sytuacji, kiedy spółka jest tworzona przez co najmniej 2 wspólników. Jest to wynikiem przepisów, które wyłącznie wspólnika jednoosobowej działalności gospodarczej kwalifikują jako płatnika składek. Zatem jedyny wspólnik występujący w spółce z o.o. już jest zobowiązany do uiszczania pełnych składek w ramach ubezpieczenia społecznego.

Z kolei w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej sytuacja wygląda nieco inaczej, gdyż nawet jedyny akcjonariusz nie zawsze jest zobowiązany do opłacania składek do ZUS. W związku z tym, w zależności od tego, jak kształtuje się indywidualna sytuacja w przedsiębiorstwie, żaden akcjonariusz w P.S.A. nie jest zobowiązany do opłacania tych składek.

UWAGA!
Obowiązek opłacania składek do ZUS może pojawić się wówczas, gdy wspólnik będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce, bądź na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

WYJĄTEK!
W przypadku Prostej Spółki Akcyjnej akcjonariusz będzie zobowiązany do uiszczania składek do ZUS wówczas, gdy jako wkład do spółki wniesie świadczenie swojej pracy, bądź usług. Wówczas niezależnie od liczby akcjonariuszy – wniesienie wkładu w takiej formie, będzie powodowało obowiązek uiszczania składek do ZUS. Jest to spowodowane tym, iż akcjonariusz wnoszący wkład w formie swojej pracy, bądź świadczenia swoich usług, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, zostanie uznany jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą.