Zmiany podatkowe z 2020 r., które będą obowiązywać Prostą Spółkę Akcyjną

Prostą Spółkę Akcyjną dotyczyć będą podatki, a więc również zachodzące w nich zmiany.

Najważniejsze zmiany dotyczące podatku PIT, CIT i VAT w 2020 r. to:

  • Mikrorachunek podatkowy- indywidualny numer rachunku, na który można dokonywać wpłat do urzędu bez ryzyka pomyłek w płatnościach.
  • Ulga za złe długi- od 1 stycznia będzie dostępna dla podatników PIT, CIT i VAT, Daje ona możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania wierzyciela o wartość wierzytelności.
  • Biała Lista Podatników- wszystkie transakcje B2B wykonywane na kwotę wyższą lub równą 15 tyś zł od 2020 roku dokonywane muszą być na rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatkiem VAT, czyli ogólnodostępnym wykazie podatników czynnych, wykreślonych i przywróconych.
  • Ułatwienia dla firm w spadku- szybkie przejęcie majątku przedsiębiorstwa po śmierci współmałżonka

Przepisy podatkowe będą dotykać prostą spółkę akcyjną w wielu wymiarach, dlatego warto zagłębić się w zmiany i obowiązki tego dotyczące.

Warto również dowiedzieć się więcej o zaletach prostej spółki akcyjnej, ponieważ będzie ona przełomowym wydarzeniem w funkcjonowaniu firm na rynku polskim.