Zawyżenie wkładu niepieniężnego

Wejście w życie przepisów wprowadzających na rynek Prostą Spółkę Akcyjną coraz bliżej, dlatego warto się zagłębić i poznać wszystkie regulacje jej funkcjonowania. Jak już wspominaliśmy akcje w PSA można nabyć pokrywając je wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi, wkładami w postaci prawa niezbywalnego, świadczeniem pracy lub usług.

Co w chwili, gdy nastąpi zawyżenie wartości wniesionego wkładu niepieniężnego?

Zgodnie z art. 30010 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. (Kodeks spółek handlowych) akcjonariusz, który wniósł taki wkład o znacznie zawyżonej wartości jest zobowiązany wyrównać spółce brakującą wartość. Co ważne, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie z akcjonariuszem i w żaden sposób nie mogą być zwolnieni. Takie działanie ma na celu ochronę wierzycieli Prostej Spółki Akcyjnej.

Pojęcie “znacznie zawyżona wartość” jest dość szerokie i można  je rozumieć na wiele sposobów, dopiero w praktyce orzecznictwo pozwoli określić o jaką wartość chodzi.

Sposób wyrównania wkładu również nie został precyzyjnie określony czy ma to być wkład pieniężny, czy nie pieniężny, a może mieszany. Środowisko prawnicze uważa, że różnica powinna zostać pokryta przez akcjonariusza tylko wkładem pieniężnym.