Zasady regulujące działanie PSA

Prosta spółka akcyjna może zostać założona przez jedną lub więcej osób. Warto jednak zaznaczyć, że założycielem PSA nie może być jednoosobowa spółka z o.o.

Procedura rejestracji podmiotu
Nowy typ spółki, który wzbudza coraz większe zainteresowanie przyszłych przedsiębiorców może zostać założony za pośrednictwem Internetu. Bez wątpienia warto tutaj wspomnieć, że w przypadku elektronicznej rejestracji spółki wkłady wspólników mogą zostać pokryte wyłącznie w formie pieniężnej. Jeżeli wspólnicy spółki będą chcieli skorzystać z niepieniężnej formy pokrycia wkładów zobowiązani są do wizyty u notariusza.

Organy spółki
Akcjonariusze spółki mają możliwość dowolnego ustanowienia organów spółki (rada dyrektorów lub zarząd). Istotną zmianą jest, że wspólnicy nie muszą powoływać rady nadzorczej, której zadaniem byłoby kontrolowanie spraw spółki oraz nadzorowanie podejmowanych działań.

Akcje
Akcje obejmowane przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej są niepodzielne oraz nie posiadają wartości nominalnej. Nowa forma spółki zobowiązana jest do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Odpowiedzialność
Za prowadzenie spraw spółki oraz zobowiązania wobec wierzycieli odpowiedzialny jest powołany organ (zarząd lub rada nadzorcza).

Księgowość
Prosta spółka akcyjna jest podatnikiem VAT oraz CIT. Zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości, czyli szczegółowej ewidencji księgowej.