Zalety Prostej Spółki Akcyjnej

  1. Elastyczność – na samym początku należy podkreślić, że w porównaniu z innymi spółkami kapitałowymi Prosta Spółka Akcyjna ma stosunkowo niewiele elementów, które nie podlegają większej czy mniejszej modyfikacji przez założycieli. Z tego powodu może ona zostać “skrojona na miarę” bardzo szerokiego spektrum działalności gospodarczej i działać bardzo wydajnie. Dotyczy to między innymi kwestii powoływania organów, gromadzenia kapitału akcyjnego, emitowania akcji czy pokrywania ich wartości. 
  2. Brak konieczności dysponowania kapitałem na początku – dzięki swojej specyficznej budowie i organizacji, założyciel P.S.A. nie muszą od początku swojej działalności dysponować majątkiem inwestycyjnym o pewnym wysoko ustanowionym progu. Kapitał akcyjny bowiem może zostać ustanowiony na wysokości 1 złotego.
  3. Chroniona pozycja założycieli P.S.A. – Prosta Spółka Akcyjna jest przede wszystkim kierowana do założycieli start-upów, często chcą oni zachować pieczę nad swoim projektem, a  także czerpać finansowe korzyści z pracy i pomysłów, które włożyli w przedsięwzięcie, pozwala im na to formuła tej instytucji. 
  4. Możliwość rozpoczęcia działalności w 24h – P.S.A. można założyć z wykorzystaniem wzorca umowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który pozwala na natychmiastowe wprowadzenie danych do systemu i możliwe szybkie wprowadzenie do życia spółki.