Zakładowy plan kont

Według planu kont można księgować wszystkie operacje finansowe. Jest to definitywnie niezbędne narzędzie, które daje nam niewątpliwie najpotrzebniejsze informacje, aby dobrze zarządzać swoją działalnością. Plan kont to zbiór, w którym zapisywane są wszystkie dane finansowe. Według ustawy o rachunkowości, każda firma powinna posiadać dokumentację, w której przyjęte są przez nią pewne zasady rachunkowości i prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Konta pomocnicze dzielą się na:

  • syntetyczne– określają główne grupy operacji finansowych
  • analityczne– uszczegóławiają zapisy na kontach syntetycznych

Przede wszystkim każdy plan powinien być przygotowany specjalnie pod daną firmę, gdyż wtedy mamy pewność, że odpowiednio będzie jej służył. Każda działalność ma swoje potrzeby i wszystkie muszą być uwzględnione. Są elementy, które mają duże znaczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie planu kont, na przykład:

  • wielkość przedsiębiorstwa
  • inne potrzeby ewidencyjne od tych potocznie przyjętych
  • wzór sprawozdania finansowego
  • specyfika działalności
  • potrzeby informacyjne
  • przepisy podatkowe i statystyczne

Sprawdź szczegóły oferty

✔ prowadzenie księgowości prostej spółki akcyjnej
✔ rejestracja prostej spółki akcyjnej
✔ obsługa kadrowo-płacowa
✔ sprawozdanie finansowe dla prostej spółki akcyjnej

Skontaktuj się