Wydłużony rok podatkowy w prostej spółce akcyjnej

Należąca do spółek kapitałowych prosta spółka akcyjna ma obowiązek składania sprawozdań finansowych, a co za tym idzie ma możliwość skorzystania z wydłużenia roku podatkowego.

Prosta spółka akcyjna, co do zasady może skorzystać z wydłużonego roku podatkowego, jednak przewidziane są 3 ważne warunki, które wpierw musi spełnić.
Zastrzeżeniami tymi są kolejno:

  1. Podjęcie działalności po raz pierwszy wiąże się z tym, że jej rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego lub ostatniego dnia wybranego roku podatkowego (nie dłużej niż 20 miesięcy).
  2. W przypadku zmiany roku podatkowego, za pierwszy rok podatkowy po zmianie uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do nowo przyjętego roku podatkowego.
  3. W przypadku obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przed upływem przyjętego roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca po zakończeniu roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Reasumując prosta spółka akcyjna, która za rok obrotowy przyjmie rok kalendarzowy i rozpocznie działalność w drugiej połowie roku obrotowego, będzie miała możliwość wydłużenia roku obrotowego i podatkowego.