Ulgi podatkowe w Prostej Spółce Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna to kolejna spółka kapitałowa, która jest płatnikiem podatku dochodowego CIT (występuje on w dwóch stawkach: 9% i 19%).

W kwestii ulg podatkowych skierowanych typowo i wyłącznie do Prostych Spółek Akcyjnych niestety nie ma tutaj dodatkowych przepisów prawnych.

Spółka może skorzystać z niższej preferencyjnej stawki podatku CIT 9% po spełnieniu określonych warunków m.in. nie przekroczenie limitu obrotów wynoszącego 2 000 000 euro, w bieżącym roku obrotowym.

P.S.A. może skorzystać z ulgi IP BOX jeśli osiąga dochody z praw własności intelektualnej, które objęte są  patentem lub jakimś prawem ochronnym.

Proste Spółki Akcyjne prowadzące działalność badawczo-rozwojową (B+R) mają możliwość odliczeń kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania.