Ulga podatkowa IP BOX

Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową korzystać mogą z preferencyjnego opodatkowania dochodów, które uzyskane zostały z wytworzonych lub ulepszonych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ulga w wysokości 5% stawki podatku może być stosowana, zamiast:

  • podatku PIT na zasadach ogólnych w wysokości 17% lub 32%
  • podatku liniowego PIT w wysokości 19%
  • podatku CIT w wysokości 9%(dla małych podatników) lub 19%

Czy prosta spółka akcyjna będzie miała zatem możliwość skorzystania z ulgi IP BOX?
Ponieważ prosta spółka akcyjna ma być podatnikiem CIT to po spełnieniu odpowiednich warunków, będzie miała oczywiście możliwość korzystania z preferencyjnej stawki podatku wynoszącej 5%. Skorzystanie z ulg IP BOX wymaga:

– prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej
– wytworzenia kwalifikowanego IP,
– prowadzenia odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych,
– osiągania przychodów z kwalifikowanego IP podlegającemu opodatkowaniu w Polsce oraz
– poniesienia kosztów kwalifikowanych w związku z jego ulepszaniem i rozwojem.

Prostą spółkę akcyjną oraz ulgę IP BOX łączy z pewnością jeden cel, którym jest pobudzenie rynku do wprowadzania nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań.