Ulga B+R w prostej spółce akcyjnej

Nowa forma prawna, jaką jest prosta spółka akcyjna, powstała z myślą o nowoczesnych przedsiębiorstwach – start up’ach, które będą prowadzić działalność nie tylko w celach generowania dochodów ale również w celu zwiększenia zasobów wiedzy, rozwoju nowych dziedzin i segmentów gospodarki oraz znajdywania nowych zastosowań posiadanych informacji. Prowadząc taką działalność będą mogły skorzystać z ulgi podatkowej.

Ulga B+R w prostej spółce akcyjnej

Jak wskazuje definicja – ulga podatkowa B+R to dodatkowe odliczenie wydatków poniesionych na działalność badawczą i rozwojową, od podstawy opodatkowania. Umożliwia ona odliczenie, tak zwanych kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się:
– wynagrodzenie dla personelu,
– zakup surowców i materiałów,
– pozyskiwania opinii, ekspertyz,
– korzystania z usług doradczych,
– zakup patentów praw ochronnych,
– nabycie specjalistycznego sprzętu.

Jeśli prosta spółka akcyjna prowadzi działalność badawczo – rozwojową, identyfikuje i wyodrębnia w ewidencji, koszty kwalifikowane, może korzystać z ulgi podatkowej B + R.