Środki finansowe Prostej Spółki Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna nie posiada kapitału zakładowego, natomiast dysponuje kapitałem akcyjnym. Minimalna wysokość tego kapitału potrzebna do założenia spółki wynosi 1zł. Od strony praktycznej kwota ta jest dość niska i bardzo ogranicza możliwości początkowego działania jednostki. Skąd zatem środki finansowe w P.S.A.?

Prosta Spółka Akcyjna może zawsze w dowolnym momencie zostać dokapitalizowana przez inwestorów. Dodatkowy kapitał można zdobyć przez np. emisję warrantów subskrypcyjnych, obligacji z prawem pierwszeństwa i zamiennych na akcje. Proces ten jest szybszy i łatwiejszy przez jego odformalizowaną procedurę. Warto jednak pamiętać ze emisja akcji każdorazowo wiąże się ze zmianą umowy spółki.

Akcje w P.S.A. nie mają wartości nominalnej oraz nie mają też postaci fizycznego dokumenty – stanowią cyfrowy zapis w Rejestrze Akcjonariuszy. Korzystanie z tego rejestru jest obowiązkowe dla każdej Prostej Spółki. Rejestr prowadzony jest przez np. domy maklerskie lub notariuszy.

Zbycie akcji w Prostej Spółce Akcyjnej jest dość łatwe i wymaga zachowania wyłącznie formy dokumentowej np. oświadczenie e-mailowe.