Rodzaje akcji uprzywilejowanych w Prostej Spółce Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna posiada uproszczone procedury na wielu etapach m.in. rejestracyjnym czy likwidacyjnym ale również dzięki odpowiednim zapisom jej prowadzenie jest łatwe przez elastyczne przepisy. Założyciele Prostej Spółki Akcyjnej mogą doliczyć na dodatkowe przywileje założycielskie. W dzisiejszym wpisie przedstawimy rodzaje akcji uprzywilejowanych w Prostej Spółce Akcyjnej.

Uprzywilejowane akcje założycielskie -zapewniają zachowanie decyzyjności na walnym zgromadzeniu akcjonariuszom będącym założycielami lub pomysłodawcami.

Akcje uprzywilejowane co do dywidendy – pozwalają na pobieranie wyższej dywidendy – części zysku netto

Uprzywilejowane akcje nieme – to inaczej nazywane akcje uprzywilejowane co do dywidendy, które nie dają ich posiadaczowi prawa do głosu, ponieważ zostało ono wobec nich wyłączone.

Akcje uprzywilejowane co do głosu – są to akcje które dają ich posiadaczowi dodatkowe prawo głosu na walnym zgromadzeniu.

Zapoznaj się z ofertą prowadzenia księgowości dla prostej spółki akcyjnej. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania związane z prowadzeniem działalności w formie P.S.A.