Reprezentacja spółki w organizacji – prosta spółka akcyjna

➤ Czym jest spółka w organizacji?

Pojęcie “Spółka w organizacji” zgodnie z obowiązującym prawem powinno być stosowane w zakresie spółek kapitałowych, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej.

Spółka w organizacji funkcjonuje od momentu podpisania umowy spółki do momentu uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Warto zaznaczyć, że na tym etapie (przed uzyskaniem wpisu w KRS) spółka powinna posługiwać się oznaczeniem “w organizacji”.

Spółka w organizacji – jakie ma prawa?

  • nabywanie praw, własności nieruchomości i innych
  • zaciąganie zobowiązań
  • pozywać i być pozywanymi

W momencie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS spółka staje się pełnoprawnym podmiotem praw i obowiązków spółki.

➤ Reprezentacja spółki w organizacji – prosta spółka akcyjna

Informacje na temat sposobu reprezentacji prostej spółki akcyjnej w organizacji znajdziemy w Kodeksie Spółek Handlowych. Zgodnie przepisami spółkę reprezentuje zarząd lub pełnomocnik (w sytuacji, gdy zarząd nie został powołany).

Warto zaznaczyć, że prawidłowe określenie sposobu reprezentacji spółki w organizacji jest istotnym etapem prowadzenia działalności. Dlaczego? Określony sposób reprezentacji wpływa na odbiór firmy przez odbiorców zewnętrznych (kontrahenci, inwestorzy, klienci), a także pozwala budować wiarygodność podmiotu.

Dodatkowo warto podkreślić, że naruszenie zasad reprezentacji spółki może skutkować nieważnością umów zawartych na etapie “spółki w organizacji”.

 

prosta-spolka-akcyjna-w-organizacji-reprezentacja
prosta-spolka-akcyjna-w-organizacji-reprezentacja

 

ksiegowosc-prostej-spolki-akcyjnej-pomoc-kontakt