Prosta Spółka Akcyjna czy działalność gospodarcza

Prosta Spółka Akcyjna jest spółką prawa handlowego, należy do spółek kapitałowych i posiada osobowość prawną. Akcjonariusze wnosząc wkłady do spółki otrzymują jej akcje, nie odpowiadają oni swoim prywatnym majątkiem za ewentualne zobowiązania spółki. Minimalny kapitał akcyjny w Prostej Spółce wynosi 1zl, przez co jest ona dostępną dla wszystkich formą prowadzenia firmy. Pierwotni założyciele P.S.A. mają możliwość przyznania sobie specjalnych uprawnień np. akcji uprzywilejowanych lub prawa do zasiadania w organach spółki.

Jednoosobowa Działalność gospodarcza jest osobiście prowadzona przez jej właściciela, który podejmuje wszystkie decyzje. Za wszelkie zobowiązania firmowe właściciel odpowiada swoim majątkiem. Do założenia działalności gospodarczej nie jest wymagany żaden kapitał założycielski – firmę w tej formie prawnej może założyć każda osoba.

W kwestiach podatkowych Prosta Spółka Akcyjna oraz jednoosobowa działalność gospodarcza są również bardzo podobne.