Pełnomocnik do rejestracji spółki w KRS

Przedsiębiorca, który nie chce samodzielnie zajmować się procedurą rejestracji spółki ma możliwość ustanowienia pełnomocnika do rejestracji spółki w KRS. Kto może nim być?

Pełnomocnikiem do rejestracji spółki w KRS może być radca prawny lub adwokat.

Kto ustanawia pełnomocnika?

W spółkach osobowych do ustanowienia pełnomocnika uprawnieniu są wspólnicy (samodzielnie lub wszyscy łącznie).

W spółkach kapitałowych decyzja o ustanowieniu pełnomocnika powinna zostać podjęta przez wszystkich członków zarządu.

Pełnomocnik do rejestracji spółki w KRS opłaty

W przypadku złożenia pełnomocnictwa w sądzie lub urzędzie skarbowym wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę należy wpłacić na rachunek urzędu miasta (gminy, dzielnicy), w którym siedzibę ma urząd/ sąd do którego składane jest pełnomocnictwo.