Pełna księgowość

Księgowość to dziedzina, w której liczy się terminowość oraz każdy pozornie nawet najdrobniejszy detal. 

Mamy doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości dla międzynarodowych i lokalnych firm z każdego sektora rynku. Oferujemy outsourcing usług księgowych w dowolnie wybranym zakresie dla Klientów korporacyjnych, firmowych i instytucjonalnych. 

W trosce o komfort, wygodę i oszczędność czasu naszych Klientów oferujemy elastyczną formę współpracy. Możemy prowadzić biuro zdalnie i za dodatkową opłatą odebrać dokumenty w dogodnym czasie oraz miejscu. 

Usługi księgowe:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
  • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji podatkowych oraz rozliczeń podatkowych,
  • wycena aktywów i pasywów na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych oraz ustalenia wyniku finansowego,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie wszystkich obowiązkowych deklaracji oraz informacji podatkowych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych, a wymagane są przez US,
  • sporządzanie informacji podatkowych uwzględniających zmiany w spółce dotyczące adresu, wyboru sposobu rozliczania w podatku VAT oraz innych zmian w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami publicznoprawnymi.