Okres przechowywania paragonów fiskalnych

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zawierają transakcję zarówno z firmami jak i osobami prywatnymi, które nie prowadzą działalności. Sposób dokumentowania tych dwóch kategorii sprzedaży jest różny, ponieważ w transakcjach B2B wystawia się fakturę, natomiast w transakcjach B2C zazwyczaj paragon, który należy przechowywać przez odpowiedni okres czasu.

Dokument księgowy w postaci paragonu fiskalnego stanowi materiał dowodowy dla kontroli podatkowej. Z tego właśnie względu przedsiębiorca ma obowiązek przechowywania dokumentów firmowych przez określony przepisami czas.

Każda sprzedaż na rzecz osób prywatnych nie prowadzących działalności powinna (prócz 2 wyjątkowo) zostać obowiązkowo zaksięgowana na kasie fiskalnej.
WYJĄTKI:

1) sprzedawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego, ze względu na przekroczenie limitu obrotu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzący działalności i rolników ryczałtowych (20 000 zł)
2) sprzedawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego ze względu na rodzaj prowadzonej działalności

Każda sprzedaż na rzecz osoby nieprowadzącej działalności obliguje, aby paragon fiskalny, który jest dowodem księgowym przedsiębiorca przechowywał przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
*Przypomnienie: od stycznia 2020 r. trwa stopniowe wprowadzenie kas fiskalnych online. Sprawdź kiedy Ty musisz dokonać wymiany kasy tradycyjnej na elektroniczną.