Ograniczone wymogi rejestracji PSA

Wchodząca w życie ustawa w lipcu 2021 roku umożliwiła rejestrację nowego typu spółki kapitałowej. Prosta spółka akcyjna jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej gospodarki – firm działających w branży inwestycyjnej. Warto zaznaczyć, że w przypadku prostej spółki akcyjnej znacznie zostały ograniczone wymogi rejestracji, prowadzenia oraz likwidacji.

1. Brak barier finansowych.
2. Brak barier formalnych.
3. Możliwość objęcia akcji za pracę lub usługi.
4. Konieczność dematerializacji akcji z uproszczonym rejestrze akcjonariuszy.
5. Możliwość wykorzystywania komunikacji elektronicznej do podejmowania uchwał oraz odbywania zgromadzeń.
6. Można powołać spółkę z jednoosobowym zarządem.
7. Przewidziano uproszczoną likwidację prostej spółki akcyjnej.
8. Dodatkowe mechanizmy zabezpieczające wierzycieli spółki.

Istotnie należy zaznaczyć, że prosta spółka akcyjna skierowana jest osób planujących podjęcie działalności w jakiejkolwiek branży poza wyjątkami wynikającymi z przepisów szczególnych, a jej istnienie nie jest ograniczone czasowo.