Odpowiedzialność karna w Prostej Spółce Akcyjnej

Kodeks Spółek Handlowych zawiera szereg zapisów, które regulują kwestię odpowiedzialności karnej w Prostych Spółkach Akcyjnych. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych z nich.

Członkowie zarządu lub rady dyrektorów albo likwidatorzy PSA mogą otrzymać karę grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do 6 miesięcy za wydanie w imieniu spółki dokumentów potwierdzających tytuł uczestnictwa w dochodach lub majątku Prostej Spółki (związane jest to z dematerializacją akcji czy warrantami subskrypcyjnymi).

Członkowie zarządu lub rady dyrektorów mogą otrzymać:

  • karę grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do 1 roku za zarejestrowanie akcji w rejestrze akcjonariuszy PSA przed zarejestrowaniem Prostej Spółki Akcyjnej albo przed wpisem do rejestru zmiany liczby akcji (emisja nowych akcji).
  • karę grzywny do 20000 złotych za nieskładanie listy akcjonariuszy sądowi rejestrowemu oraz nieprowadzenie rejestru akcjonariuszy.
  • karę grzywny w momencie gdy na pismach, zamówieniach handlowych czy na stronie internetowej spółki nie są zawarte wszelkie niezbędne informacje o spółce m.in. nazwa, numer rejestrowy, numer nip, wysokość kapitału akcyjnego.

Ważne jest zatem, aby członkowie zarządu lub rady dyrektorów znali przepisy obowiązujące w PSA i skrupulatnie ich przestrzegali, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji za swoje działania.