Obowiązkowy wpis prostej spółki akcyjnej do CRBR

Osoby decydujące się na założenie prostej spółki akcyjnej muszą pamiętać również o obowiązku dopełnienia formalności w CRBR, czyli Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. System CRBR powstał w celu gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych sprawujących kontrolę nad spółkę.

Do dokonania zgłoszenia zobowiązane są również spółki z o.o., akcyjne, komandytowo-akcyjne, jawne i komandytowe.

Po zakończonym procesie rejestracji prostej spółki akcyjnej przedsiębiorca ma 7 dni, aby dokonać zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego.

W przypadku zmiany danych beneficjentów należy dokonać aktualizacji danych w CRBR.

Beneficjentem rzeczywistym spółki jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:
– sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę,

– w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia spółki do CRBR grozi kara finansowa do 1 000 000 zł.