Nowe rozwiązania w pakiecie SLIM VAT

Pakiet SLIM VAT wprowadził rozwiązania dotyczące uproszczenia rozliczeń podatku VAT. Jego nowe regulacje weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Nowe rozwiązania dotyczące SLIM VAT doprecyzowały i uzupełniły niektóre konstrukcje prawne w podatku od towarów i usług. Wśród zmian znalazły się regulacje dotyczące uproszczeń rozliczeń podatku VAT, a także Wiążącej Informacji Stawek, zmiany w przepisach dotyczących białej listy podatkowej, zmiany w mechanizmie podzielonej płatności czy również definicję rolnika ryczałtowego.
Uproszczeniu rozliczeń służyć ma wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu odsprzedaży czy podwyższenie limitu dla prezentów o małej wartości ( do 20 zł).
Modyfikacji uległ także system zwrotu podatku podróżnym ( TAX FREE). Celem tej zmiany jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektroniczne potwierdzenie wywozu towarów, co spowodowało konieczność poprawy przepisów dotyczących obowiązków sprzedawców.
Nowelizacja objęła także akcyzy, bowiem przedłużono zwolnienie od akcyzy samochodów osobowych stanowiących pojazd hybrydowy do 31 grudnia 2022 roku.