Najważniejsze deklaracje ZUS

Deklaracje ZUS dzielą się głównie na dwie grupy. Mianowicie deklaracje rozliczeniowe i deklaracje zgłoszeniowe. 

Deklaracje rozliczeniowe, czyli takie, które są składane w trakcie prowadzenia działalności. Najważniejszą z nich jest deklaracja ZUS DRA.

ZUS DRA, czyli deklaracja, którą składa się co miesiąc. To właśnie na niej rozliczane są wszystkie składniki oraz świadczenia. Obowiązek składania tej deklaracji należy do przedsiębiorcy, który zatrudnia pracowników. W sytuacji, gdy zalicza się on do tej grupy musi dodatkowo składać trzy załączniku do ZUS DRA. Czyli raporty imienne. Są dwa raporty, które informują o wysokości składek, czyli ZUS RCA i ZUS RZA. A także raport do wyrejestrowania ze składek- ZUS RSA.

Deklarację ZUS DRA oraz konkretne załączniki, należy składać:

  • do 5. dnia miesiąca- jednostki i zakłady budżetowe
  • do 10. dnia miesiąca- osoby fizyczne, które płacą wyłącznie za siebie
  • do 15. dnia miesiąca- wszyscy pozostali płatnicy 

Natomiast drugi typ deklaracji- deklaracje zgłoszeniowe, są to dokumenty, które powinny być złożone na samym początku prowadzenia działalności. A także w sytuacji zatrudnienia nowego pracownika.