Możliwość niepłacenia składki zdrowotnej do ZUS

Jak zapewne wie każdy przedsiębiorca – składka zdrowotna odprowadzana do ZUS-u jest obowiązkowym świadczeniem dla każdego, kto prowadzi swoją działalność gospodarczą. W przypadku przedsiębiorców korzystających z ulgi „ZUS na start”, mają oni również prawo do opłacania owej składki.

Czy istnieje możliwość zwolnienia z opłacania owej składki?
Tak, polskie prawo przewiduje sytuacje, kiedy przedsiębiorca nie musi odprowadzać składki zdrowotnej do ZUS. Dotyczy to:
– osób niepełnosprawnych posiadających odpowiednie orzeczenie, osiągających przychody poniżej 50% minimalnej emerytury i stosujących kartę podatkową,
– emerytów i rencistów pobierających rentę brutto poniżej minimalnego wynagrodzenia, uzyskujących przychody poniżej 50% minimalnej emerytury i stosujących kartę podatkową.

Wówczas w deklaracji ZUS DRA przedsiębiorca musi wpisać podstawę wymiaru składki zdrowotnej. Natomiast w miejscu, w którym podaje się wysokość składki zdrowotnej – należy wpisać 0 zł.

*** Jeśli podatnik przestanie spełniać któryś z warunków zwolnienia, w deklaracji będzie wpisywało się podstawową, w danym roku obowiązującą minimalną kwotę składki.

WAŻNE!
Możliwości takiego zwolnienia nie posiada przedsiębiorca, ponieważ wraz z nim zwolnieniu podlegaliby członkowie jego rodziny.