Mały podatnik-prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna, która ma zamiar prowadzić działalność jest zobligowana do opłacania podatku CIT oraz podatku VAT. Mniejsi podatnicy mają możliwość korzystania z ulg w płatnościach, jeśli tylko spełniają odpowiednie warunki(bez względu na to jaką formę działalności prowadzą).

Prosta spółka akcyjna może być więc:

  1. Małym podatnikiem CIT-, jeśli wartość ze sprzedaży w ubiegłym roku podatkowym wyrażona w złotówkach nie przekroczyła równowartości 1 200 000 euro
  2. Małym podatkiem VAT, jeśli wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekracza równowartości w przeliczeniu na złotówki 1 200 000 euro oraz w przypadku:
   – przedsiębiorstwa maklerskiego
   – zarządzających funduszami inwestycyjnymi i alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
   – agentów
   – zleceniobiorców
   kwota prowizji lub innej postaci wynagrodzenia za wykonane usługi wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w polskich złotych kwoty 45 000 euro.

Korzyści wynikające z bycia małym podatnikiem CIT to przede wszystkim możliwość stosowania niższej stawki podatki-9%, ale również uprawnienia do korzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, czy rozliczania zaliczek na podatek kwartalnie.

Mały podatnik VAT ma przywilej, jakim jest kasowa metoda rozliczania podatku, która kwalifikuje do opłacania podatku dopiero w momencie uzyskania zapłaty od kontrahenta.