Powierz nam

Prowadzenie księgowości P.S.A. (prostej spółki akcyjnej) wymaga ewidencji w formie ksiąg rachunkowych. Pełna księgowość prostej spółki akcyjnej zobowiązuje do ewidencji każdej złotówki przepływającej przez firmę. Z tego powodu oferujemy kompleksową obsługę księgową P.S.A.

Oferujemy m.in:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych P.S.A.

– rejestrację prostej spółki akcyjnej

– doradztwo prawne i księgowe

– obsługę kadrowo-płacową P.S.A.

– ewidencję do celów podatkowych

– sporządzanie uchwał, sprawozdań, analiz i raportów

 

 

Pełna księgowość prostej spółki akcyjnej (P.S.A.)

MINĄŁ TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Za niedopełnienie obowiązku grożą wysokie kary:

  • ograniczenie wolności
  • wszczęcie postępowań prawnych
  • wezwania z sądu KRS

Uniknij konswekwencji prawnych i finansowych – powierz nam procedurę przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego.