Komunikacja elektroniczna w P.S.A.

Opracowana dla Prostej Spółki Akcyjnej konstrukcja zakłada, by owa spółka była nowoczesnym podmiotem prawnym, który będzie obejmował rozwiązania ułatwiające zarówno prowadzenie spółki, jak i zarządzanie jej sprawami. Właśnie dlatego umożliwiono komunikację elektroniczną.

W obowiązującej ustawie przewidziana została możliwość uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co w szczególności obejmuje:
– transmisję obrad zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
– dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, a ramach której przedsiębiorcy mają możliwość wypowiadania się w toku obrad, przebywając w zupełnie innym miejscu,
– zabieranie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed, bądź w trakcie trwania zgromadzenia.

Jednak, aby opcja uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu P.S.A. za wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej była dostępna, konieczne jest ujęcie takiego zapisu w sporządzanej umowie spółki.

Równie ważnym warunkiem do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, jest zapewnienie odpowiednich środków, które umożliwią identyfikację każdego z akcjonariuszy.

W razie pytań, bądź wątpliwości – zachęcamy do kontaktu!

*****

Czy opłaca się prowadzić pełną księgowość?