Kapitał akcyjny w PSA

Jedną z kilku cech odróżniających Prostą Spółkę Akcyjną od dotychczasowych typów spółek handlowych znanych w prawie polskim jest brak kapitału zakładowego, który został zastąpiony kapitałem akcyjnym. 

Kapitał akcyjny jest kapitałem własnym spółki, który zasilają wkłady kapitałowe wniesione do spółki na pokrycie akcji z wyłączeniem świadczenia pracy lub usług oraz obowiązkowe odpisy z zysku. Minimalna wysokość kapitału akcyjnego wynosi 1 złoty, co oznacza, że jest to najniższy kapitał jaki do tej pory znalazł się w przepisach dotyczących podmiotów. Stanowi on jedno z dopuszczalnych źródeł wypłaty dywidendy, spłaty z tytułu umorzenia akcji i zapłaty ceny w zamian za nabycie przez spółkę własnych akcji. Istotną różnicą jest też to, że wkłady kapitałowe wniesione do spółki na pokrycie kapitału akcyjnego mogą być zwrócone akcjonariuszom, jeśli nie są potrzebne na finansowanie prowadzonej działalności i nie zagraża to interesom wierzycieli spółki. 

Zgodnie z przyjętymi regulacjami na zarządzie spoczywa obowiązek zgłoszenia kwoty kapitału akcyjnego do rejestru i uaktualniania wpisu jego wysokości. W przypadku dokonywania wypłat kapitału akcyjnego ustawodawca wymaga w pierwszej kolejności rejestracji zmienionej kwoty kapitału akcyjnego, a dopiero potem spełnienia świadczenia przez spółkę.