Kapitał akcyjny w Prostej Spółce Akcyjnej

Akcjonariusze zobowiązani są do wniesienia wkładów na pokrycie obejmowanych akcji nieposiadających wartości nominalnej. Minimalna wysokość kapitału akcyjnego odpowiada kwocie 1 zł.

Kapitał akcyjny to nie to samo, co kapitał zakładowy. Jego wysokość nie jest wskazywana w umowie spółki, a określana przez zarząd na podstawie sumy wkładów pieniężnych i niepieniężnych. Zaliczają się na niego tylko wkłady rzeczywiste wniesione, a nie deklarowane. Należy przy tym pamiętać, że nie wszystkie wkłady podlegają zaliczeniu na kapitał akcyjny. Jego wysokość jest ujawniana w rejestrze.

Środki z kapitału akcyjnego mogą być wypłacone akcjonariuszom tytułem dywidendy pod warunkiem, że wypłata nie spowoduje utraty przez spółkę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie sześciu miesięcy od dnia wykonania wypłaty.