Kapitał akcyjny na pokrycie strat

Prosta Spółka Akcyjna musi utrzymywać rezerwy finansowe w postaci kapitału akcyjnego, który ma za zadanie amortyzować straty spółki chroniąc jej wypłacalność, a tym samym interesy jej wierzycieli.

PSA ma obowiązek zasilać kapitał akcyjny na pokrycie strat z części swojego wypracowanego zysku. Zasilanie to nie nie wymaga zmiany umowy spółki.

Obowiązkowa rezerwa kapitału akcyjnego na porycie strat wynosi 5% sumy zobowiązań, które wynikają z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.

Spółka musi przeznaczać minimum 8% osiągniętego zysku na pokrycie strat spółki. Wysokość odpisów na kapitał akcyjny zależy od sumy zobowiązań spółki.

Jeśli zdarzy się sytuacja, że w danym roku spółka nie osiągnie zysku wówczas nie musi zasilać kapitału akcyjnego.