Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 października 2020 r. wycofany został JPK, a na jego miejsce pojawił się JPK V7.

Jednolity plik kontrolny JPK V7 to połączenie deklaracji VAT i JPK VAT, rozszerzony o dane, które podatnik VAT musi raportować. Wcześniej należało dostarczyć i sporządzić oba te pliki, a dzięki tym zmianom mogą Państwo oszczędzić swój czas. 

Nowa struktura pliku JPK podzielona jest na dwie części: 

 • ewidencyjną, która posiada dane pliku JPK VAT i informacje dodatkowe
 • deklaracyjną, która odpowiada uprzedniej deklaracji VAT 7 (lub VAT 7K)

Poza tym podziałem możemy zaobserwować jeszcze dwie inne istotne zmiany. Jedną z nich jest zniesienie obowiązku wysyłania załączników do deklaracji. Oznacza to, że nie będzie trzeba już składać VAT-ZD, czyli wniosku do ulgi na złe długi, wniosku VAT-ZT, o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT, a także VAT-ZZ o zwrot podatku VAT.

Plik JPK V7 występuje w dwóch formach, które różnią się od siebie w zależności od czasu rozliczeń:

 • JPK V7K
  • za pierwsze dwa miesiące kwartału zawiera samą część ewidencyjną, a za trzeci miesiąc ewidencyjną  i deklaracyjną, przy czym część deklaracyjna ma obejmować cały kwartał
  • wysyłany jest co miesiąc
  • jego termin złożenia to do dwudziestego piątego dnia miesiąca za poprzedni miesiąc
 • JPK V7M
  • zawiera część deklaracyjną i ewidencyjną
  • wysyłany jest co miesiąc
  • jego termin złożenia to do dwudziestego piątego dnia miesiąca za poprzedni miesiąc