Jak przekształcić spółkę z o.o. w prostą spółkę akcyjną?

Korzyści, które oferuje prosta spółka akcyjna mająca pojawić się już 1 marca 2021 roku na pewno będą zachęcające nie tylko dla nowych, ale również dla działających już na rynku przedsiębiorców. P.S.A. będzie można w łatwy sposób zarejestrować, ale i przekształcić.

Właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będą mieli możliwość przekształcenia dotychczasowej spółki w prostą spółkę akcyjną.
Procedura przekształcenia przebiega w trzech fazach.
I. FAZA MENEDŻERSKA
II. FAZA WŁAŚCICIELSKA
III. FAZA REJESTROWA

Etap pierwszy to sporządzenie planu przekształcenia spółki. Do planu należy dołączyć odpowiednie załączniki:

  • projekt ustawy w sprawie przekształcenia
  • projekt statutu spółki przekształconej
  • sprawozdanie finansowej dla celów przekształcenia

Po sporządzeniu planu przekształcenia należy go ogłosić, po czym następuje przejście do następnego etapu. Etap ten dotyczy czynności umożliwiających podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oraz podjęcia tej uchwały.

  • Dwukrotnie zawiadamianie przez spółkę wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształcenia spółki
  • Dołączenie do zawiadomienia planu przekształcenia spółki
  • Podjęcie uchwały wspólników o przekształceniu spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną
  • Powołanie wymaganych organów spółki

Ostatnią kwestią związaną z przekształceniem jest dokonanie wpisu spółki akcyjnej do KRS oraz wykreślenie z rejestru spółki z o.o. Spółka z o.o. w tej chwili staje się prostą spółką akcyjną.