Jak obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych?

Przedsiębiorco, czy wiesz w jaki sposób należy obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych?

Otóż jak się okazuje – aby prawidłowo obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych, konieczne jest ustalenie podstawy opodatkowania, a więc nie innego, jak osiągnięty dochód w danym roku podatkowym.

UWAGA! Istnieje możliwość dokonania pewnego rodzaju odliczeń, spośród których wymienić możemy m.in.:
– darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego (maksymalnie 10% dochodu)
– darowiznę na cele kultu religijnego (maksymalnie 10% dochodu)
– darowiznę przekazaną na cele kształcenia zawodowego (maksymalnie 10% dochodu)
– darowiznę w bankach (maksymalnie 20% kwoty umorzonych kredytów w związku z realizacją programu restrukturyzacji)

Obowiązująca w Polsce ustawa o CIT, wyodrębnia dwie stawki podatku dochodowego, a mianowicie:
– 19% podstawy opodatkowania,
– 9% podstawy opodatkowania od przychodów innych niż te z tytułu zysków kapitałowych, ale wyłącznie w przypadku podatników, w których przychody osiągnięte w danym roku podatkowym, nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro.

Możliwość skorzystania z obniżonej stawki podatku dochodowego, przysługuje podmiotom posiadającym status małego podatnika, a więc w skrócie – podmiotom, których wartość przychodu ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym, nie przekroczyła równowartości 2 000 000 euro po przeliczeniu na PLN. Przeliczenia kwoty limitu należy dokonać w oparciu o średni kurs NBP, który ogłaszany jest pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego.