Elektroniczne księgi rachunkowe w P.S.A.

Jednym z podstawowych obowiązków właścicieli firm jest prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych. Założyciele prostej spółki akcyjnej muszą liczyć się z koniecznością prowadzenie pełnej oraz szczegółowej księgowości. Jak prowadzić księgi rachunkowe? Czy można prowadzić księgi rachunkowe online?

Księgi rachunkowe prowadzone są przez podmioty zobowiązane do pełnej księgowości. Ten sposób ewidencji zobowiązuje do ujmowania w księgach każdej złotówki przepływającej przez podmiot. W księgach rachunkowych mamy również informacje na temat:

  • kosztów wynagrodzeń pracowników;
  • opłacanych czynszów;
  • zobowiązań kredytowych;

Przedsiębiorcy mogą samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe. Warto jednak podkreślić, że wielu z nich decyduje się na współprace z biurem rachunkowym.

Elektroniczne księgi rachunkowe w P.S.A. powinny być prowadzone w sposób zgodny z obowiązującym prawem:

  • przygotowanie odpowiedniej instrukcji informującej o tym w jaki sposób dokonywane są zapisy w księgach,
  • chronologiczne zestawienie operacji,
  • szczegółowe oraz rzetelne opisywanie zdarzeń gospodarczych,
  • łatwy i przejrzysty system ewidencji.