Dyrektor niewykonawczy w Prostej Spółce Akcyjnej

Prosta spółka akcyjna będzie miała możliwość wyboru między radą dyrektorów, a zarządem. Rada Dyrektorów łączy w sobie kompetencje, które w spółkach kapitałowych rozdzielane były między zarządem a radą nadzorczą.

Kompetencje Rady Dyrektorów mogą zostać rozgraniczone pomiędzy poszczególnych dyrektorów. Dyrektor wykonawczy odpowiedzialny będzie za czynności związane z prowadzenie, przedsiębiorstwa, natomiast dyrektor niewykonawczy…
Dyrektor niewykonawczy odpowiada za sprawowanie stałego nadzoru nad prowadzeniem spraw PSA. Jego kompetencje nadzorcze są szerokie i nie ograniczające do badania rzetelności i prawidłowości sprawozdań finansowych. Przewiduje się zakres praw takich jak:

– dokonywanie rewizji majątku prostej spółki akcyjnej
– badania wszystkich dokumentów spółki
– żądania od dyrektorów i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień
– żądania przedstawienia przez dyrektorów i pracowników konkretnych dokumentów, czy wyjaśnień

Funkcja dyrektora wykonawczego uprawnia zatem do wykonywania kontroli i nadzoru nad bieżącymi sprawami spółki w szerokim zakresie.