Definicja kapitału w P.S.A.

Zgodnie z definicją Proste Spółki Akcyjne charakteryzują się brakiem kapitału zakładowego. Jednak zamiast tego należy utworzyć tzw. kapitał akcyjny, który jest równowartością wkładów wniesionych przez wspólników. Oznacza to również, że akcje w prostej spółce akcyjnej nie posiadają żadnej wartości nominalnej, aczkolwiek umowa określa ich wartość emisyjną, czyli rzeczywistą, za którą zostały objęte przez akcjonariuszy.

Wysokość kapitału akcyjnego danej spółki jest określany przez jej zarząd na podstawie łącznej wartości wkładów pieniężnych i niepieniężnych, które zostały wniesione na pokrycie akcji.

UWAGA!
Kapitał akcyjny jest dla nas informacją o tym, ile wynoszą fundusze własne spółki, którymi może ona dysponować.

Do P.S.A. można wnieść dwa rodzaje wkładów, a mianowicie:
– pieniężne,
– niepieniężne.
Tutaj warto zaznaczyć, iż każdorazowo wkłady pieniężne zwiększają wartość kapitału akcyjnego, aczkolwiek wkłady niepieniężne w niektórych sytuacjach w żaden sposób nie mają wpływu na jego wysokość.

Nie trudno się domyślić, że tytułem wkładu pieniężnego akcjonariusze mogą wnieść do spółki określoną sumę pieniędzy. Wpłata może zostać dokonana zarówno gotówką, jak i bezpośrednio na rachunek bankowy spółki.

Natomiast wkładem niepieniężnym, a więc tzw. aportem może być to, co nie może zostać określone jako konkretna suma pieniędzy. Tym sposobem przedmiotem wnoszonego aportu mogą być m.in. składniki majątkowe, które charakteryzują się tym, iż:
– bardzo ciężko określić ich wartość,
– mają charakter zbywalny,
– mają możliwość umieszczenia w bilansie.