Definicja faktury zaliczkowej

czym jest faktura zaliczkowa

➤ Czym jest faktura zaliczkowa?

Tytułowa faktura zaliczkowa to nic innego, jak dokument, który wystawia się w sytuacji, kiedy rozliczenie pewnej części należności następuje przed rzeczywistym wywiązaniem się z umowy/dokonaniem sprzedaży/świadczeniem usługi.

Tym sposobem chcąc zabezpieczyć przedmiot/usługę o dużej wartości, bądź chcąc pozyskać częściowo środki na jego realizację, wpłacana jest zaliczka. Zaliczka często uważana jest również rezerwacja danego przedmiotu bądź usługi.

➤ Jakie dane musi zawierać faktura zaliczkowa?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa (art.106f ust. 1 Ustawy o VAT) w treści sporządzanej faktury zaliczkowej muszą znaleźć się informacje takie, jak:
– data wystawienia faktury zaliczkowej,
– numer identyfikujący fakturę zaliczkową,
– dane osobowe nabywcy towaru/usługi,
– numer, który umożliwia zidentyfikowanie podatnika na potrzeby podatku,
– numer, który umożliwia zidentyfikowanie nabywcy na potrzeby podatku/podatku od wartości dodanej,
– datę uiszczenia opłaty zaliczkowej o ile jest inna od daty wystawienia faktury,
– kwotę otrzymanej zaliczki,
– kwotę podatku naliczonego od otrzymanej zaliczki,
– szczegółowe dane dotyczące towaru/usługi (m.in. nazwa, rodzaj, cena jednostkowa, ilość, wartość, stawki podatku itp.)

➤ Faktura zaliczkowa, a faktura końcowa

Zgodnie z przepisami prawa jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej wartości zakupu, wówczas przy wystawianiu faktury końcowej sumę wartości towarów, bądź usług należy pomniejszyć o wartość znajdującą się na fakturze zaliczkowej. Tak samo należy pomniejszyć wartość podatku na fakturze końcowej o wartość podatku z faktury zaliczkowej. Wówczas na fakturze końcowej musi znaleźć się informacja o wystawionych wcześniej fakturach zaliczkowych.

ksiegowosc-prostej-spolki-akcyjnej-pomoc-kontakt