Czym jest księgowość?

Czym jest księgowość? Dlaczego prowadzenie własnej firmy wymaga prowadzenia ewidencji księgowej?

Księgowość jest jednym z podstawowych elementów rachunkowości. Wszelkie działania podejmowane w ramach prowadzenia księgowości muszą być zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości. Jeżeli w księgowości zostaną wykryte nieprawidłowości, właściciel spółki ponosi konsekwencje oraz zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień przed odpowiednimi organami.

Prowadzenie księgowości polega na rejestracji zdarzeń wpływających na zmiany w majątku jednostki. Odpowiednia ewidencja pozwala przedsiębiorcom podejmować decyzje w oparciu o rzeczywisty obraz sytuacji finansowej firmy.

W zakres obowiązków księgowych wchodzi m.in.:
– prowadzenie ksiąg rachunkowych, KPiR,
– dokonywanie wyceny aktywów i pasywów,
– sporządzanie sprawozdań finansowych,
– sporządzanie raportów, analiz,
– rozliczanie się z US, ZUS,
– ewidencja zdarzeń na podstawie dowodów księgowych.

Istotnie należy zaznaczyć, że obowiązki wynikające z prowadzenia księgowości wynikają z wybranej formy ewidencji księgowej.

Warto podkreślić, że z racji tego iż prosta spółka akcyjna należy do grona spółek kapitałowych zobowiązana jest do prowadzenia księgowości w formie pełnej.