Czy PSA jest potrzebna?

Prosta Spółka Akcyjna ma łączyć cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z zaletami spółki akcyjnej. Główne cechy Prostej Spółki Akcyjnej to:

  • brak barier wejścia – 1 złoty kapitału na start,
  • szybka rejestracja elektroniczna – w 24h za pomocą formularza obok możliwości rejestracji metodą “tradycyjną”,
  • uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce – w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji,
  • uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy,
  • brak statusu spółki publicznej,
  • nieskomplikowana i elastyczna struktura organów,
  • uproszczona likwidacja PSA – skrócony został, w stosunku do innych spółek, czas potrzebny na przeprowadzenie likwidacji.

Wydaje się, że na nowych przepisach skorzystają wszyscy, jako że PSA to podmiot znacznie bardziej elastyczny niż dotychczasowe spółki kapitałowe.