Czy P.S.A. się opłaca?

Prosta Spółka Akcyjna, gdy patrzy się na nią przez pryzmat księgowości, wcale nie będzie znacznie tańsza od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również od spółki akcyjnej. Okazuje się bowiem, że nie zostały dla niej przewidziane żadne uproszczenia, jak również dodatkowe udogodnienia. Przepisy polskie prawa nie dają złudzeń – każda firma działająca na terenie Polski, musi zmierzyć się z prowadzeniem księgowości (jedne mniej, a drugie bardziej skomplikowaną).

W katalogu podmiotów, które są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, możemy znaleźć spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę komandytowo-akcyjną. W przypadku tych podmiotów nie ma znaczenia wysokość uzyskiwanych dochodów.

Obowiązek prowadzenia księgowości pełnej odnosi się również do osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych, a także spółek partnerskich. Wówczas konieczne jest spełnienie jednego, zasadniczego warunku. Mianowicie mowa o tym, iż przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, bądź usług w poprzednim roku obrotowym, powinny wynosić co najmniej równowartość 2 000 000 euro po przeliczeniu na polską walutę. Obowiązkowe prowadzenie księgowości dotyczy jednostek organizacyjnych, które działają na podstawie odrębnych przepisów, czyli m.in. prawa bankowego oraz regulacji o działalności ubezpieczeniowej oraz reasekuracyjnej.

Prosta Spółka Akcyjna została zapisana do podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości zaraz obok spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych.