Czy opodatkowanie Prostej Spółki Akcyjnej jest preferencyjne?

Prosta spółka akcyjna jest korzystnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców planujących prowadzenie działalności w branży innowacyjnych technologii.

Jak kształtuje się sprawa opodatkowania PSA? Czy opodatkowanie Prostej Spółki Akcyjnej jest preferencyjne?

Przepisy podatkowe mówią o tym,że opodatkowanie PSA wygląda tak samo jak w przypadku pozostałych spółek kapitałowych. Szczegółowo mówiąc PSA osiągając dochód zobowiązana jest do opłacania podatku CIT.

Akcjonariusz, któremu wypłacana jest dywidenda podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Z racji tego, że PSA skierowana jest do innowacyjnych podmiotów spółka może skorzystać z IP Box.

Właściciele PSA powinni również pamiętać o obowiązku uiszczenia podatku PCC z tytułu zawarcia umowy spółki.