Czy estoński CIT obejmie prostą spółkę akcyjną?

Estoński CIT, który do Polski wprowadzony ma zostać z początkiem 2021 roku to rozwiązanie nie dla wszystkich przedsiębiorców. Możliwość korzystania z podatku, który powstaje dopiero w momencie wypłaty zysku dostępna będzie po spełnieniu odpowiednich warunków.

Zgodnie z założeniami estoński CIT pozbawi firmy obowiązku opłacania podatku w zaliczkach okresowych (miesięcznych lub kwartalnych), a także rocznych. Obowiązek podatkowy, który powstaje w momencie wypłaty zysku promuje inwestycje i minimalizuje formalności związane z rozliczeniami podatków.
Podmioty, które będą mogły być objęte estońskim CITem to małe i średnie spółki kapitałowe, a więc spółki z o.o. i spółki akcyjne (niebawem już także proste spółki akcyjne), których przychód nie przekracza 50 000 000 zł oraz w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. To jednak nie wszystkie ograniczenia.
Warunkami koniecznymi do korzystania z nowo wprowadzonego podatku to również:
– zatrudnianie co najmniej trzech pracowników (z wyłączeniem udziałowców)
– brak udziałów w innych podmiotach
– nie przewyższenie przychodów pasywnych nad przychodami z działalności operacyjnej
– wykazywanie nakładów inwestycyjnych

Estoński CIT obowiązywał będzie firmę, która spełni odpowiednie warunki przez 4 lata, z możliwością przedłużenia.