Co to jest i jak wybrać przedmiot działalności firmy?

Pierwszoplanową kwestią, którą powinieneś rozważyć jest przedmiot działalności Twojej firmy. Niezależnie od tego, w jakiej formie prawnej chcesz prowadzić swój biznes, musisz określić rodzaj wykonywanej przez siebie działalności zgodnie z obowiązującym systemem kodów PKD.

PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej to zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, które występują w gospodarce narodowej. PKD stosuje się w statystyce, ewidencji, dokumentacji, rachunkowości oraz urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Kody PKD niezbędne są także do klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru jednostek gospodarki narodowej.

Podanie kodów PKD niezbędne jest już w momencie zakładania swojej firmy, a także wtedy, gdy przedsiębiorca zmienia lub rozszerza swoją działalność. W PKD każdy rodzaj działalności gospodarczej ma przypisany swój własny, unikalny kod.