Cechy spółek kapitałowych

Strona główna

Prosta spółka akcyjna należy do grona spółek kapitałowych – czym się charakteryzuje ten rodzaj spółek? Na co warto zwrócić uwagę przed wyborem spółki kapitałowej?

  1. Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec wierzycieli spółki (podmiot odpowiada za zobowiązania, w wyjątkowych sytuacjach członkowie zarządu).
  2. Konieczność stosowania się do określonych procedur w zakresie założenia spółki, powoływania procedur, podejmowania uchwał itp.
  3. Faza spółki w organizacji (moment pomiędzy zawarciem umowy w uzyskaniem wpisu do KRS).
  4. Struktura organizacyjna (sprawy prostej spółki akcyjnej są prowadzone przez organy).
  5. Możliwość przyznania dodatkowych uprawnień akcjonariuszom (w przypadku P.S.A.)

Warto zaznaczyć, że istotną cechą wyróżniającą prostą spółkę akcyjną od spółki akcyjnej oraz spółki z o.o. jest brak konieczności określenia wysokości kapitału w umowie spółki, co skutkuje brakiem obowiązku podejmowania uchwały w momencie dokonywania zwiększenia lub zmniejszenia wysokości udziałów.

Warto podkreślić, że spółki kapitałowe zobowiązane są do prowadzenia księgowości w formie pełnej oraz sporządzania i składania sprawozdań finansowych.