Biegły rewident w P.S.A.

Tradycyjna spółka akcyjna często stawia przed przedsiębiorcą sytuacje, które zmuszają do korzystania z usług biegłego rewidenta. Jego usługa wykonywana jest m.in.:
– w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego spółki,
– przy wnoszeniu wkładów niepieniężnych,
– przy sporządzaniu plany przekształcenia.

Wciąż jednak pojawia się pytanie – jaki udział będzie miał biegły rewident w P.S.A.?

Wielu osobom usługi biegłego rewidenta kojarzą się z z badaniem sprawozdania finansowego w przedsiębiorstwie i jest w tym wiele prawdy, ponieważ pojawiają się sytuacje, kiedy przeprowadzenie tych czynności jest konieczne. W Ustawie o rachunkowości wymieniono podmioty, które są zobowiązane do wypełnienia tego obowiązku. Wymienione zostały spółki akcyjne oraz podmioty, które w poprzednim roku obrotowym spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:
– zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób (średniorocznie),
– suma aktywów w bilansie na koniec roku obrotowego stanowiła 2 500 000 euro po przeliczeniu na PLN,
– przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych w roku obrotowym stanowiły 5 000 000 euro po przeliczeniu na PLN.

UWAGA!
W przypadku P.S.A. usługa biegłego rewidenta będzie konieczna jedynie w sytuacji, kiedy przekroczone zostaną powyżej wymienione limity.