Aport w P.S.A., a podatek VAT

Aport – wkład niepieniężny, który wnoszony jest do spółki. W umowie spółki powinien zostać szczegółowo opisany wkład w formie aportu wnoszony do spółki przez danego wspólnika. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy wartość aportu powinna zostać ukazana w kwocie netto, czy brutto.

Jak to wygląda w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej?
Czy od aportu w P.S.A. Należy zapłacić podatek VAT?

Organy administracji skarbowej w Polsce nie mają jednolitego stanowiska, a w ustawie o VAT nie została zawarta żadna regulacja odnośnie opodatkowania aportu dla spółki. W związku z tym każdorazowo owa kwestia musi zostać rozpatrzona przez przedmiot aportu.

Ustawa o VAT informuje nas o tym, iż opodatkowaniu podlegają czynności takie, jak:
– odpłata dostawa towarów,
– odpłatne świadczenie usług.

W związku z tym – czy wniesienie aportu zalicza się jako któraś z powyższych opcji?
Okazuje się, że tak, aczkolwiek pod warunkiem, że spełnione zostaną dwa warunki:
– mowa o towarach/usługach,
– w przypadku kiedy doszło do przeniesienia prawa do rozporządzania daną rzeczą/odpłatnego świadczenia usług.

Kiedy aport musi zostać opodatkowany?
Wniesienie aportu do Prostej Spółki Akcyjnej może być czynnością, na której spoczywa obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przedmiotem prezentującym określoną wartość materialną i będzie miało miejsce przeniesienie własności tego przedmiotu = dochodzi do opodatkowania tej czynności podatkiem VAT.

Tak więc jeśli tradycyjna sprzedaż takich składników majątkowych jest opodatkowana, taką samą regułę należy zastosować w przypadku aportu. Z jednej strony stratna jest osoba wnosząca aport, gdyż nie otrzymując zapłaty, musi opłacić należny VAT. Z drugiej strony spółka ma szansę odliczenia kwoty VAT z faktury, która stanowiła dokumentację wniesienia aportu.

WAŻNE!
Wskazana w umowie wartość składników majątkowych, które są wnoszone w formie aportu, powinna być jej równowartością rynkową pomniejszoną o kwotę podatku VAT. Istnieje również szansa wskazania w umowie, iż podatek VAT został rozliczony odrębnie.