Akcje beznominałowe w Prostej Spółce Akcyjnej

W Prostej Spółce Akcyjnej została zastosowana niestandardowa konstrukcja akcji, która ułatwia inwestorom wejście do biznesu a twórcom zachowanie kontroli nad firmą.

Akcje w Prostej Spółce Akcyjnej nie posiadają wartości nominalnej czym samym nie stanowią części kapitału akcyjnego oraz są niepodzielne. Akcje te obejmowane mogą zostać za wkłady pieniężne i niepieniężne.

Akcje beznominałowe uprawniają do udziału w zysku spółki i wypłaty, dają również prawo jednego głosu.

Akcje beznominałowe są chętnie wykorzystywane przez start-upy czyli młode innowacyjne firmy mające pomysł i wiedzę, którym brakuje zaplecza finansowego do realizacji celów. Spółka emitując takie akcje może pozyskać dodatkowy kapitał – inwestor zapłaci tyle ile uważa za stosowne i opłacalne, będzie miał małą kontrolę nad jednostką oraz zyska możliwość czerpania zysku z projektów.